خوش آمدید

اسم من نادر محمود تبریزی است. من طراح و سازنده محصولات جدیدی از قبیل منقل بیدود و چند محصول دیگر هستم . شما را دعوت میکنم، در پایه ریزی شرکتی بمنظور تولید و فروش این محصولات با من همکاری و همیاری کنید. هدف اصلی من، پایه ریزی یک جامعه ویرتوئل شبه سوسیالستی است، که در آن اعضاء در درآمد سالانه این جامعه، که از طریق تولید و فروش ابداعات و نوآوریهای من و یا اعضاء دیگر بدست میآید، بطور موقت و یا دائمی شریک باشند

یکی از اهداف این جامعه، کمک به خانواده های کم بضاعت، بمنظور ایجاد ممر درآمد برای آنها خواهد بود! شما با کمک و همراهی در پایه ریزی این پروژه ، در واقع در یک حرکت جریان انسانی شرکت میکنید

شما با سفارش و پیشخرید یک منقل بدون دود و یا با پرداخت مبلغ کوچکی میتوانید با من همراه و عضو جامعه ما شوید.

از اینطریق ، حداقل یکسال در درآمد شرکت تولیدی ما شریک خواهید بود

از طرف دیگر، درصورت موفقیت این طرح، شما میتوانید از امکانات ما برای اجرای ایده های خود استفاه کنید

از مزایای دیگر عضویت در جامعه ما ، شرکت در طرح ها و ابداعات اعضا دیگر ما میباشد. از این طریق شما میتوانید در چندین طرح و در درآمد آنها شریک باشید

با این منقل شما میتواید

ـ دو غذای مختلف را در یکزمان تهیه کنید و از اینطریق در مصرف انرژی صرفه جویی کنید

ـ کباب سالم و بدون ایجاد دود در منزل تهیه کنید

  ـ نان، کیک و پیتزا تهیه کنید

با این منقل دیگر هرگز با اجاق معمولی کار نخواهید کرد

 :چگونگی شرکت در پروژه ما

ـ 1 – از طریق خرید و سفارش یک دستگاه منقل بیدود

قیمت خرید باضافه مالیات و نرخ ارسال :  یورو 180

 : آنچه که شما در ازای پرداخت این مبلغ بدست میآورید

  ـ یک دستگاه اجاق برقی و ذغالی بدون دود

ـ شرکت در سود سالانه از فروش تمام محصولات و ابداعات شرکت بمدت حداقل چهار سال

(ـ امکان استفاده از امکانات شرکت، بمنظور اجرای ایده ها و ابداعات شما. (در صورت توافق دو جانبه

از طریق پرداخت مبلغ کوچکی بعنوان کمک –

از اینطریق ، حداقل یکسال در درآمد شرکت تولیدی ما شریک خواهید بود